1. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego.
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny.
 3. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 4. Funkcjonowanie oddziału i punktu przedszkolnego.
 5. Regulamin Samorządu uczniowskiego.
 6. Regulamin Rady Rodziców.
 7. Wewnątrzszkolne zasady oceniania.
 8. Regulamin uczniów dojeżdżających.
 9. Regulamin świetlicy szkolnej.
 10. Regulamin biblioteki szkolnej.
 11. Procedura kontaktu i zebrań z rodzicami.
 12. Procedury bezpieczeństwa w szkole.
 13. Regulamin szkoły.
 14. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych nośników elektronicznych.
 15. Ceremoniał szkolny.
 16. Tradycje i zwyczaje szkoły.
 17. Regulamin wycieczek szkolnych.
 18. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole.
 19. Statut