1. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego.
 2. Program wychowawczo – profilaktyczny.
 3. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 4. Funkcjonowanie oddziału i punktu przedszkolnego.
 5. Procedura kontaktu i zebrań z rodzicami.
 6. Procedury bezpieczeństwa w szkole.
 7. Regulamin szkoły.
 8. Zasady korzystania z telefonów komórkowych.
 9. Regulamin wycieczek szkolnych.
 10. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole.
 11. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 12. Regulamin Szkolnego Wolontariatu.
 13. Statut
 14. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem