Hej podstawówka nasza
W swe progi was zaprasza.
Z imienia już jest znana.
Poety Brzechwy Jana.

Nasza szkoła swą działalność rozpoczęła w 1945r. Do szkoły uczęszcza ponad 100 uczniów z Suliszewa i okolicznych miejscowości. Placówka zatrudnia 24 nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki, salki komputerowej, świetlicy, opieki pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego, wyjeżdżają na basen do Choszczna.
Wokół szkoły skupia się życie kulturalne wsi. Rodzice, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich są często współorganizatorami imprez i uroczystości szkolnych.

 

 Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Szymańska Alina Dyrektor szkoły
Ks. Marcyniuk Stefan Religia
Bielaniuk Renata Język angielski
Boleń Krzysztof Informatyka
Dokurno Adrianna Historia, geografia, plastyka, technika
Grejć Agnieszka Wychowanie przedszkolne
Jarmarkiewicz Daniel W-f
Jarmarkiewicz Marta Wychowanie przedszkolne
Kobierzewski Leszek Fizyka
Konopacka Joanna Pedagog, biblioteka, pedagog specjalny
Lemiesiewicz Paweł Muzyka
Leśniańska Ewelina Edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
Lewandowska Ewelina Edukacja wczesnoszkolna
Modrzejewski Karol Edukacja dla bezpieczeństwa
Nowak Sylwia Matematyka
Ozon Jadwiga Chemia
Rączkiewicz Lucyna Język polski
Serediak Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna, WDŻR, logopedia
Kobierzewska Maria Język niemiecki
Urwentowicz Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna, język polski, biologia, przyroda