Hej podstawówka nasza
W swe progi was zaprasza.
Z imienia już jest znana.
Poety Brzechwy Jana.

Nasza szkoła swą działalność rozpoczęła w 1945r. Do szkoły uczęszcza ponad 100 uczniów z Suliszewa i okolicznych miejscowości. Placówka zatrudnia 24 nauczycieli. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki, salki komputerowej, świetlicy, opieki pedagoga i pielęgniarki szkolnej. Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego, wyjeżdżają na basen do Choszczna.
Wokół szkoły skupia się życie kulturalne wsi. Rodzice, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich są często współorganizatorami imprez i uroczystości szkolnych.
 
 
Kadra Pedagogiczna
Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
Szymańska Alina Dyrektor szkoły
ks. Adamiak Bartosz  Religia
Bielaniuk Renata Język angielski
Boleń Krzysztof Informatyka
Dokurno Adrianna Historia, geografia, plastyka, technika
Dudziak Anna Logopedia
Górska Anna Matematyka
Grejć Agnieszka Wychowanie przedszkolne
Jarmarkiewicz Daniel W-f
Jarmarkiewicz Marta Wychowanie przedszkolne
Kobierzewski Leszek Fizyka
Konopacka Joanna Pedagog, biblioteka
Lemiesiewicz Paweł Muzyka
Leśniańska Ewelina Edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
Lewandowska Ewelina Edukacja wczesnoszkolna
Matczuk-Piechota Grażyna Biologia, przyroda
Modrzejewski Karol Edukacja dla bezpieczeństwa
Nowak Sylwia Matematyka
Ozon Jadwiga Chemia
Piskuła Agnieszka Język polski
Rączkiewicz Lucyna Język polski
Serediak Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna, WDŻR
Sikorska Barbara Język niemiecki
Urwentowicz Agnieszka Edukacja wczesnoszkolna, język polski