Nauczanie zdalne

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, związaną z COVID -19, nauczanie zdalne dla uczniów z klas I-VIII zostaje przedłużone do 23.12.2020 r.

FERIE ZIMOWE  dla uczniów w całej Polsce od 04 do 15.01.2021 r., planowany powrót uczniów do szkoły i do nauki stacjonarnej od 18.01.20201 r.

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020 r.-

Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe – 04 stycznia – 15 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – 25-28.05.2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  – 25 czerwca 2021 r.

Wakacje – 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.