Dokumenty do pobrania:

  1. Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka
  2. PROCEDURA-ORGANIZACJI-ZAJEC-WYCHOWANIE-DO-ZYCIA-W-RODZINIE-1.docx
  3. Zarządzenie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do PP, OP, kl. I NA ROK SZKOLNY 2024/2025
  4. AKT WOLI RODZICÓW W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII
  5. KARTA ZGŁOSZENIA  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 5-6 lat
  6. DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  7. KARTA ZGŁOSZENIA do Punktu Przedszkolnego od 2 do 5 lat
  8. KARTA ZGŁOSZENIA do szkoły kl.I-VIII
  9. ZGODA na wykorzystanie wizerunku dziecka