Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny ALBUS

 
Dnia 22 kwietnia 11 uczniów przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu , który pozwolił im sprawdzić swoje umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, znajomości lektur , nauki o języku i ortografii. Na wyniki poczekamy do czerwca, ale już dzisiaj gratulujemy odwagi w przystąpieniu do konkursu następującym uczniom: Filipowi Gilewskiemu, Błażejowi Kondratowiczowi, Alanowi Przyweckiemu i Szymonowi Studzińskiemu z klasy V; Ani Mądraszek, Klaudii Struk i Szymonowi Leśniańskiemu z klasy VI oraz Eli Nikorowicz, Nikoli Goliszek, Emilce Grucel i Oliwierowi Brzezińskiemu z klasy VII.
L. Rączkiewicz