Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Suliszewie
ROZPOCZYNA ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025.
W przypadku dzieci zameldowanych poza obwodem szkoły, a zamieszkałych w obwodzie szkoły należy złożyć podanie do dyrektora szkoły.
W przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne pod warunkiem, gdy w szkole występują wolne miejsca.
Przy zapisie dziecka należy:
a) wypełnić kartę zapisu – dostępną w sekretariacie szkoły lub na stronie szkoły do pobrania: www.spsuliszewo.choszczno.pl

 
b) okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
c) okazać akt urodzenia dziecka.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem tel. +48 95 765 64 11