Wyniki Szkolnego Konkursu Literackiego „ Moje hobby początkiem do kariery”

Konkurs został przeprowadzony w ramach Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szk. 2021/2022.
Na konkurs wpłynęło 13 prac od uczniów klas IV – VIII:
– 5 prac – klasy VII – VIII ( Adam Jabłoński, Hanna Sankowska, Maja Rajtarowska, Natalia Jabłońska, Sara Lewandowska)
– 8 prac – klasy IV – VI ( Szymon Leśniański, Stanisław Caban, Klaudia Struk, Natalia Krawieczyńska, Julia Gołębiewska, Elżbieta Nikorowicz, Wiktoria Gałązkowska, Nikoletta Goliszek)
Biorąc pod uwagę: wybraną przez ucznia formę literacką, realizację pomysłu, zawartość merytoryczną, kompozycję, poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, językowo – stylistyczną, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetykę pracy, twórczy charakter, samodzielność i oryginalność. Ogłaszamy wyniki:
Klasy IV – VI
Laureat : Wiktoria Gałązkowska – klasa V
Wyróżnienia: Szymon Leśniański kl. IV, Stanisław Caban kl. IV
Klasy VII – VIII
Laureat : Natalia Jabłońska – klasa VIII
Wyróżnienie: Sara Lewandowska – klasa VIII
Gratulujemy !!!
Organizator konkursu – Lucyna Rączkiewicz