Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Tradycją lat poprzednich z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Na obchody zostali zaproszeni: p. dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, przedszkolaki i uczniowie.
Apel został przygotowany przez p. Lucynę Rączkiewicz oraz uczniów klasy IV, V, VI i VII. Jego celem było budzenie wrażliwości na święta narodowe, postaw patriotycznych oraz emocjonalne przywiązanie uczniów do Ojczyzny.
Uroczysty apel rozpoczął się od honorowego wprowadzenia sztandaru naszej szkoły oraz odśpiewania hymnu.
Ciekawą formą przybliżenia młodym widzom sensu obchodów tego święta, był przepiękny i wzruszający montaż słowno – muzyczny.
Uczniowie zostali nagrodzeni ogromnymi brawami, a pani dyrektor Alina Szymańska podziękowała p. Lucynie Rączkiewicz i uczniom za wspaniały występ.