Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym – spotkanie dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas I-III z Panią Justyną Tułacz – przedstawicielką KRUS w Choszcznie.

Dnia 24 marca 2022r. odbyło się spotkanie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III z Panią Justyną Tułacz – przedstawicielką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Choszcznie.
Tematyka zajęć dotyczyła bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym, a szczególnie zapobiegania upadkom podczas pracy. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny i wzięli udział w dyskusji o tym, jak bezpiecznie zachowywać się na terenie gospodarstwa rolnego. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i obiecali wykorzystać zdobytą wiedzę w swoich własnych gospodarstwach.