Ważny komunikat

Jesteśmy świadkami napaści Rosji na Ukrainę, nie możemy być bierni, możemy pomóc w postaci pomocy rzeczowej. Otwórzmy serca dla potrzebujących. Pani Adrianna Dokurno prześle informację o potrzebach dla cierpiącego Narodu Ukraińskiego.
Alina Szymańska