I ogólnopolski konkurs arystyczno-matematyczny „Epickie Pi” organizowany przez Pana Pistację

 

 

 

Koordynator konkursu w szkole: Nowak Sylwia