Uroczystość Ślubowania uczniów klasy pierwszej

19 listopada w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszoklasiści ślubowali na Sztandar Szkoły być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Pani dyrektor Alina Szymańska nie miała najmniejszych wątpliwości, gdy dotykając ramion dzieci, z dumą przyjmowała je do grona uczniów naszej szkoły.
Zgodnie z tradycją na pamiątkę uroczystości wszyscy pierwszoklasiści otrzymali Dyplom, tarczę z logo naszej szkoły, a także niespodziankę od kolegów z klasy III.
Niespodziankę swoim młodszym kolegom sprawili uczniowie klasy III, którzy pod kierunkiem pani Eweliny Lewandowskiej przygotowali krótki program artystyczny.
Uroczystość prowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Maciej Mintus i wyjątkowy gość Pan Kleks – w tę rolę wcieliła się Emilia Grucel. Sztandar z dumą i honorem prezentował Poczet Sztandarowy w osobach: Przemysław Bednarek, Natalia Jabłońska, Martyna Urwentowicz.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.
Wychowawca kl. I Małgorzata Serediak
Zdjęcia – p. Paweł Przywecki