Ogólnopolski Test Ortograficzny

Powszechnie język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych języków na świecie. I chociaż jest on językiem pięknym, kryje w sobie wiele trudnych zagadnień, do którego bez wątpienia należy ORTOGRAFIA. 26 października w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Test Ortograficzny, ogłoszony przez Centrum Edukacji Szkolnej. Test został przeprowadzony na podstawie przesłanych gotowych materiałów konkursowych, oficjalnie rozpieczętowanych w obecności wszystkich uczestników konkursu, jak również Pani Dyrektor Aliny Szymańskiej oraz Pani Lucyny Rączkiewicz – szkolnego koordynatora konkursu ortograficznego.
Wszystkim uczestnikom Gratulujemy.