INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Pan Krzysztof Pukaczewski

email: pukaczewski@hotmail.com