Pożegnanie zimy – powitanie wiosny 🙂

W piątek 18 marca już od rana, nastąpiła w naszej szkole dziwna zmiana…
„Rządzić każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej,
ale nie o to chodzi, aby szkole zaszkodzić”.
Tradycyjnie, w tym dniu Pani Dyrektor Alina Szymańska przekazała symboliczny klucz od szkoły dla Samorządu Uczniowskiego 🙂 Nowa Pani Dyrektor – Natalia Jabłońska przedstawiła swoje grono pedagogiczne oraz pracowników obsługi.
Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do zajęć lekcje i dyżury przebiegały wzorowo a uczniowie i „nauczyciele” dobrze się bawili w czasie ich trwania. Nie mogło być inaczej, skoro nad całością czuwała „dyrektor”.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poznać pracę tego zawodu, która ich zdaniem wcale nie jest łatwa (cierpliwość, odpowiednie przygotowanie do zajęć, …). Wcielenie się w rolę nauczyciela pozwoliło niektórym uczniom zweryfikować często mylne wyobrażenie naszej pracy – „jak pani z nami wytrzymuje”; „nigdy w życiu nie zostanę nauczycielem”.
Punktem kulminacyjnym wiosennego święta było spalenie Marzanny. W kolorowym korowodzie z Marzanną, przy dźwiękach instrumentów perkusyjnych i głośnych okrzykach, wyruszyliśmy ulicami Suliszewa, by pożegnać zimę i przywitać wiosnę.
Na zakończenie piątkowego dnia, zjedliśmy pyszne kiełbaski z ogniska oraz bawiliśmy się na placu zabaw oraz szkolnym boisku.
Adrianna Dokurno – opiekun Samorządu Uczniowskiego